Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

N 355/2017 Os-2309/18, Stran 1503
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Abanke, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o., Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca Jeana Marca Louis, Trubarjeva 65, Ljubljana (naslov za vročanje: Branilaca BIH 54, 79280 Ključ, BiH), zaradi sodnega odprtja sefa, s sklepom z dne 24. 11. 2017 nasprotnemu udeležencu Jeanu Marcu Louisu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, ker je neznanega prebivališča, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Boruta Rangusa, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca Jean Marca Louisa zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2018