Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Ob-2431/18, Stran 1501
Direktor družbe LM TRADE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., s sedežem Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 2 F, 3000 Celje, vpisane v Poslovni register Republike Slovenije, z matično številko 5383927000, ident. št. za DDV in davčno številko SI 17516501, Matej Lenasi na podlagi 586. in 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
Dne 22. 5. 2018 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen Načrt čezmejne združitve SV 368/2018 z dne 22. 5. 2018, sklenjen med družbo LM TRADE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., s sedežem Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 2F, 3000 Celje, vpisano v Poslovni register Republike Slovenije, z matično številko 5383927000, ident. št. za DDV in davčno številko SI 17516501, kot prevzemno družbo in družbo LM TRADE d.o.o. za trgovinu, s sedežem Zagreb, Hondlova 2, 10000 Zagreb, registrirano pri Trgovinskem sodišču v Zagrebu, z matično številko 080373087, OIB: 84204698511, kot prevzeto družbo.
Družbi, udeleženi v čezmejni združitvi, sta Načrt čezmejne združitve SV 368/2018 z dne 22. 5. 2018, z vsemi prilogami predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju in Trgovinskemu sodišču v Zagrebu.
Listine iz 2. točke drugega odstavka 622.e člena Zakona o gospodarskih družbah so shranjene pri sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju in Trgovinskemu sodišču v Zagrebu, ter pri Agenciji za javnopravne evidence Slovenije in Financijski Agenciji (FINA) v Republiki Hrvaški.
Prav tako se Načrt čezmejne združitve SV 368/2018 z dne 22. 5. 2018, s prilogami nahaja na vpogled upravičenim osebam na sedežih družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi.
Vsak upnik družb, ki se čezmejno združujejo, lahko uveljavlja svoje pravice v skladu in pod pogoji, kot so določeni v 592. in 622.j členu Zakona o gospodarskih družbah, pri direktorju prevzemne družbe LM TRADE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., na sedežu Trnovlje pri Celju, Trnoveljska cesta 2F, 3000 Celje, Mateju Lenasiju in pri direktorju družbe LM TRADE d.o.o. za trgovinu, na sedežu Zagreb, Hondlova 2, 10000 Zagreb, Mateju Lenasiju.
LM TRADE trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. direktor Matej Lenasi

AAA Zlata odličnost