Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. 60404-3/2018-2 Ob-2417/18, Stran 1498
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o. vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija odpadnega materiala:
– sklop 1: lokacija razreza SŽ – VIT, d.o.o – delavnica Ljubljana Moste (lokomotiva), postaja Ljubljana Moste (33 vagonov)
– sklop 2: lokacija razreza postaja Celje tovorna
– sklop 3: lokacija razreza postaja Sežana
– sklop 4: lokacija razreza Dobova.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1 cca 769,610 t odpadnega železa (33 tovornih vagonov in 1 lokomotiva), lokacija razreza SŽ – VIT, d.o.o – delavnica Ljubljana Moste (lokomotiva), postaja Ljubljana Moste (33 vagonov)
– sklop 2 cca 606,140 t odpadnega železa (27 tovornih vagonov), lokacija razreza postaja Celje tovorna
– sklop 3 cca 69,750 t odpadnega železa (3 tovorni vagoni), lokacija razreza postaja Sežana
– sklop 4 cca 108,380 t odpadnega železa (5 tovornih vagonov), lokacija razreza Dobova.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
– za sklop 1 107.745,40 EUR brez DDV
– za sklop 2 84.859,60 EUR brez DDV
– za sklop 3 9.765,00 EUR brez DDV
– za sklop 4 15.173,20 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša: 217.543,20 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 5. 7. 2018 ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 12 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 13 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.