Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. IZP 1-288/18 Ob-2433/18, Stran 1488
Na podlagi 25. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto
direktor 
Oddelka centrov za transfuzijsko dejavnost 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri,
– specialistični izpit iz strokovnega področja transfuzijske medicine,
– veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista,
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po strokovnem izpitu,
– najmanj 5 delovnih izkušenj na strokovnem področju transfuzijske medicine,
– zaželeni dodatni strokovni akademski in znanstveni dosežki.
Pri izbiri kandidatov bomo poleg osnovnih razpisnih pogojev upoštevali izkušnje pri strokovnem, pedagoškem in raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine ter sposobnost predstavljanja Zavoda na strokovnem področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
V skladu s 25. členom Statuta ZTM, delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi imenuje direktor Zavoda.
Mandat na delovnih mestih traja 4 leta.
Začetek dela: skladno s sklepom direktorja o imenovanju.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje do vključno 4. 7. 2018 na naslov: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Za razpis, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino