Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. 3478 Ob-2430/18, Stran 1488
Svet doma Doma Danice Vogrinec Maribor na podlagi sklepa sveta doma številka SZ11/6/6 z dne 16. 5. 2018 razpisuje delovno mesto
direktor doma 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje posebne pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami).
Izbrani kandidat bo imenovan za čas trajanja mandata 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom in programom dela in razvoja Doma Danice Vogrinec Maribor pošljite najkasneje v roku 10 dni od dneva objave razpisa na naslov: Svet doma Doma Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, 2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet doma Doma Danice Vogrinec Maribor