Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

I N 10/2018 Os-1882/18, Stran 948
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Miren Kostanjevica, Miren 137, Miren, postopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Justine Alojzije Fornazarič, roj. 20.6.1884, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu Ivanu in mami Ani Frandolič, dopisa v opombi „v Kairo“ ter izpiska iz matičnega registra o rojstvu, da je bila pogrešana osebi živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Justine Alojzije Fornazarič, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 3. 2018