Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

D 595/2017 Os-1726/18, Stran 948
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski zadevi po dne 14. 2. 2011 umrlem Antonu Kovačiču, roj. 27. 6. 1930, iz Ivanje vasi 9, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Antonu Kovačiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer – Centru za socialno delo Novo mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2018