Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

III D 1297/2017 Os-1774/18, Stran 947
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Mikulič, roj. 20. 3. 1929, umrli 27. 3. 2017, nazadnje stan. Tolstojeva ulica 49, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Zapustnica je bila ob smrti vdova in potomcev ni zapustila, kot zakoniti dediči bi prišli v poštev dediči drugega dednega reda, to so bratje in sestre zapustnice oziroma po že pokojnih bratih in sestrah njihovi potomci.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je pokojna zapustničina sestra Ivana Gornik živela v Kanadi in zapustila hčerko Eni Gornik in sina Milana Gornika, ki pa sta oba že pokojna, podatkov o njunih morebitnih potomcih sodišče nima.
Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne potomce po zgoraj navedenih osebah oziroma vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2018