Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

D 510/2016 Os-1788/18, Stran 947
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Bembiču, pok. Domenika, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 99/2015 z dne 8. 7. 2016 in z določenim datumom smrti 28. 2. 1929.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2018