Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

D 181/2017 Os-1867/18, Stran 946
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 3. 3. 1929 umrlem Kristjanu Možini, od Franca, roj. 27. 8. 1876, iz Skrilj 86, Dobravlje.
Po podatkih iz družinske knjige, ki jih je od Župnije Kamnje pridobila Občina Ajdovščina kot predlagatelj za uvedbo zapuščinskega postopka po pok. Kristjanu Možini, je razvidno, da se je Kristjan Možina dne 1. 3. 1905 poročil s Frančiško Kretič, roj. 4. 10. 1884 iz Tevč 184, Šmarje, ki je umrla dne 27. 6. 1924 v Ameriki.
Imela sta 8 otrok (Olgo, roj. 5. 7. 1906, Emilijo, roj. 26. 12. 1908 na Cesti, Albino, roj. 17. 8. 1911 v Ameriki, Ivano, roj. 18. 9. 1913 v Clevelandu, Kristino, roj. 13. 7. 1918 v Clevelandu, Dorico, roj. 18. 2. 1919 v Clevelandu, Kristjana, roj. 27. 7. 1920 in Franca, roj. 9. 10. 1922 v Clevelandu).
Iz podatkov je nadalje razvidno, da se je hči Emilija Možina, roj. 26. 12. 1908, poročila s Stanislavom Bratino iz Skrilj 9. Njuni otroci so: Stanislav, roj. 21. 11. 1931, Ivana, roj. 17. 1. 1935 in Alojzij, roj. 16. 11. 1940.
Iz sklepa o dedovanju opr. št. O 928/54-21 z dne 4. 12. 1954 je razvidno, da so za dedovanje po pok. Kristjanu Možini v poštev prišli tudi zap. vnuki Lucija Drole, Ida Drole in Josip (Jožef) Drole, vsi iz Stične na Dolenjskem.
Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnemu, da se v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 3. 2018