Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

3207 I 2285/2017 Os-1555/18, Stran 945
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Eriko Vrtarič O'Connor, EMŠO 1605983505182, 3/4 Monford Place, AU 2090 Cremorne, Sydney, ki jo zastopa zak. zast. Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 11.609,38 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Eriki Vrtarič O'Connor se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2018