Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

VL 89566/2017 Os-1828/18, Stran 945
V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov v večstanovanjski zgradbi Gradišče z vhodi Razlagova 1, 3, 5, 7, Prešernova ul. 11, Maistrova 10, 12, 14, 16 in Ulica heroja Staneta 4, Maribor s.l., Razlagova ulica 5, Maribor, po odv. Odvetnik Dušan Stojanović, Prešernova ulica 2, Maribor, zoper dolžnika Josefa Zavadilik, Hergweg 6, Leibnitz, Avstrija, zaradi izterjave 445,73 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 89566/2017 z dne 11. 10. 2017 in zapisnika o rubežu nepremičnin izvršitelja Borisa Letnarja št. IZV 622/2017 z dne 9. 3. 2018, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer: petsobno stanovanje s kabinetom št. 6 v stavbi na Maistrovi ul. 16 v Mariboru, v izključni lasti dolžnika Josefa Zavadilika, Hergweg 5, Leibnitz, Avstrija.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2018