Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Št. 301-2017/02 Ob-1977/18, Stran 942
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na podlagi določb Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem Univerze v Ljubljani (sprejetim dne 17. 12. 2015) in ob smiselni uporabi določb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami), ter soglasja Upravnega odbora Univerze v Ljubljani (št. 032-6/2017 s seje 24. 7. 2017) objavlja
namero 
za prodajo počitniške nepremičnine 
v lasti UL Zdravstvene fakultete (ID nepremičnine: k.o.: 1219 – Sodna vas, parc. 479/116, stavb. št. 179), v sklopu počitniškega naselja Kamp Natura (kategorije: *****), Zdraviliška cesta 5, 3254 Podčetrtek, ob tamkajšnjem urejenem letnem kopališču Aqualuna.
Nepremičnina je opremljena z vsemi komunalnimi priključki, obsega pa 39 m2 uporabnih površin, klimatsko napravo, električne marmorne radiatorje, nadstrešek z vrtno garnituro in lastno parkirno mesto. UL Zdravstvena fakulteta je prvi lastnik hiše in jo je kupila v letu 1997.
Natančnejši podatki in foto posnetki objekta so na voljo na spletni strani UL ZF: http://www.zf.uni-lj.si/si/najem-prostorov-in-oglasevanje/pocitniska-hisica-podcetrtek.
Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
Kot podlaga za oblikovanje izklicne cene je bilo cenitveno poročilo sodnega izvedenca. V izklicno vrednost nepremičnine davek ni vključen. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davki, overitve, takse, ZK vpis in drugo) nosi kupec.
Pri prometu opisane nepremičnine je promet skladno s sedmo točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščen plačila DDV in se plača davek na promet nepremičnin v višini 2 % in ga, kot je zgoraj navedeno, plača kupec.
Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v elektronski obliki (kot datoteko .pdf), do četrtka, dne 7. 6. 2018, na elektronski naslov Zdravstvene fakultete: dekanat@zf.uni-lj.si. V naslovu e-pošte naj bo navedena oznaka »Ponudba za nakup hiše – Podčetrtek«. Prilogo k e-pošti, ki vsebuje ponudbo za odkup pa naslovite z oznako »Zaupno – ponudba za odkup + ime ponudnika«.
Rok za plačilo kupnine je 30 dni po izdaji računa, na podlagi sklenjene pogodbe. Rok plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno dovolilo se kupcu izroči po poplačilu celotne kupnine, v posest pa se nepremičnina vroči z opravljeno primopredajo nepremičnine.
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani