Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1983/18, Stran 941
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. člena Sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišnice Valdoltra v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/13-8 z dne 9. 12. 1993, spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, št. 01403-61/2006/4 z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 z dne 13. 1. 2009 in št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 2013, št. 01403-12/2016/4 z dne 29. 3. 2016), 20. člena Statuta javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra objavlja razpis za
direktorja zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– opravljena specializacija iz področja dejavnosti bolnišnice,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna organizacijska ter upravljavska znanja.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za 4-letno mandatno dobo.
Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela in razvoja zavoda naj kandidati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavljenem razpisu na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico naj označijo z oznako »za razpis direktorja zavoda«.
Kandidate/kandidatke bomo o izbiri obvestili v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra