Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1958/18, Stran 939
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) razpisuje Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, Kidričeva ulica 2, Koper – Capodistria, delovno mesto
direktorja (m/ž)
V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) in 28. členom Statuta javnega zavoda Obalne lekarne Koper mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
– izobrazba farmacevtske smeri, pridobljena po študijskih programih 2. stopnje, oziroma raven izobrazbe farmacevtske smeri, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 2. stopnje,
– 5 let delovnih izkušenj in izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– znanje italijanskega jezika na višji ravni in
– pogoje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena ZLD-1.
Pisne prijave na razpis, s kratkim življenjepisom, opisom delovnih izkušenj, programom dela in vizijo razvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjena kopija diplome in potrdila o strokovnem izpitu, dokazilo o znanju italijanskega jezika na višji ravni, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena ZLD-1), pošljite do 23. 4. 2018 na naslov: Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pomanjkljivih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Izbrani kandidat bo nastopil delo s podpisom pogodbe o zaposlitvi po pridobitvi soglasij občin ustanoviteljic k imenovanju direktorja.
Svet zavoda Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria