Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-1979/18, Stran 934
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 10/2015, z dne 23. 12. 2015)
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Kostel
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kostel – www.kostel.si in na sedežu Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij je Helena Vidic Bizjak, direktorica občinske uprave, tel. 01/777-80-12, e-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si.
Rok za oddajo ponudb je 23. 4. 2018 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 24. 4. 2018, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.
Občina Kostel