Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018

Kazalo

Ob-2005/18, Stran 903
Sprememba 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017, s spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 7. 2. 2018.
V Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18« se v prvem odstavku in tabeli v 6. točki javnega razpisa »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago« spremenita višina in odstotek sredstev, tako da se besedilo po novem glasi:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 4.175.724,00 EUR.
Proračunska postavka
Kohezijska regija
%
Leto 2018
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU
Vzhodna Slovenija
57,87
2.416.379,10
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU
Zahodna Slovenija
42,13
1.759.344,90
Skupaj
100
4.175.724,00
« 
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija