Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1841/18, Stran 840
Svet zavoda Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper – Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria, Gimnazijski trg 7, 6000 Koper, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 20. 3. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na finkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15) ter z Zakonom o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda GGRC Koper, Gimnazijski trg 7, 6000 Koper, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti