Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1822/18, Stran 840
Svet zavoda Osnovne šole Rovte, Rovte 90a, 1373 Rovte, na podlagi sklepa, sprejetega na seji dne 27. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U.I.269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. september 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice je za polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku), pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Rovte, Rovte 90A, 1373 Rovte, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja/-ico.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo zavoda za mandatno obdobje, ter predložiti kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Rovte 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti