Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018

Kazalo

Ob-1813/18, Stran 839
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15, 52/16, 12/17 in 76/17) in 21. ter 22. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, št. 014 15/1/1/3, z dne 20. 9. 2017, svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– je državljan Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih ter svojih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz prejšnjega odstavka (dokazilo, da je kandidat državljan Evropske unije, potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, dokazila, ki izkazujejo, da ima kandidat najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih);
– program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje 2018–2022.
Direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom sklenjena za določen čas za čas trajanja mandata. Mandat direktorja je pet let, po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje kandidati pošljejo na naslov zavoda: »Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana«, s pripisom »ne odpiraj – javni razpis za direktorja zavoda«, v roku 8 dni od dneva objave tega javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave javnega razpisa.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške kandidate.
Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti