Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

VL 71610/2017 Os-1716/18, Stran 777
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Verovškova 60B, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Kastelic, Stična 116, Ivančna Gorica, ki ga zastopa zak. zast. mag. Barbara Mejač – odvetnica, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje, zaradi izterjave 1.898,12 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tomažu Kastelic, Stična 116, Ivančna Gorica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Barbara Mejač, Kolodvorska cesta 2, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2018

AAA Zlata odličnost