Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

VL 39884/2017 Os-1665/18, Stran 777
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Benjamin Pačnik, po odv. odvetnik Alen Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. začas. zast. Primož Čeh, Ulica Kneza Koclja 35, Maribor – dostava, zaradi izterjave 96,72 EUR, sklenilo:
Dolžniku Leonu Škrjanec, Regentova ulica 4, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Primoža Čeha, Ulica Kneza Koclja 35, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2018

AAA Zlata odličnost