Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

VL 46052/2017 Os-1496/18, Stran 777
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžniku Goranu Kojić, Hubadova ulica 8, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zastop. odv. Branko Erčulj, Tržaška c. 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 909,55 EUR, sklenilo:
Dolžniku Goranu Kojić, Hubadova ulica 8, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Branko Erčulj, Tržaška cesta 40, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2018

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina