Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 01/3-42/02-18 Ob-1741/18, Stran 766
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 26. člena Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in sklepa Sveta zavoda z dne 12. 3. 2018, razpisuje delovno mesto
direktorja bolnišnice (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje 
Kandidati morajo poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo v razpisnem postopku predložiti program dela in razvoja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s priloženim programom naj kandidati predložijo v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi.
Svet zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina