Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018

Kazalo

Št. 014-10/2018/3 Ob-1796/18, Stran 717
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) se je s Sklepom o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa, št. C2711-18-712303 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja zdravstvene in babiške nege.
Z javnim pooblastilom s področja zdravstvene in babiške nege bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje naloge:
I. vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege;
II. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki so določeni v 2. členu Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13), in sicer diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: diplomirana medicinska sestra), višja medicinska sestra/višji zdravstvenik (v nadaljnjem besedilu: višja medicinska sestra), diplomirana babica/diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica);
III. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege;
IV. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege;
V. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje podeljenih javnih pooblastil.
Podeljuje se javno pooblastilo v polnem obsegu, delitve nalog med vlagatelji ne bo.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom »Javni razpisi«.
Ministrstvo za zdravje 

AAA Zlata odličnost