Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1583/18, Stran 651
Svet Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi ZOFVI in sprejetega sklepa 2. rednega sestanka Sveta Srednje šole Zagorje z dne 27. 2. 2018, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Zagorje 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Delo se opravlja za poln delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delovno razmerje se sklene za določen čas (za čas trajanja mandata), predvideni pričetek dela je 1. 7. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, strokovnem izpitu, nazivu, ravnateljskem izpitu), potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOFVI), program vodenja šole (58. člen ZOFVI), opis dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in kratek življenjepis (CV Europass) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v zakonitem roku.
Svet Srednje šole Zagorje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti