Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Ob-1581/18, Stran 651
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 33. in 34. člena Statuta CSS Škofja Loka, št. 014-01/2016-09 z dne 27. 9. 2016 in sklepa Sveta CSS Škofja Loka z dne 27. 2. 2018, Svet CSS Škofja Loka razpisuje prosto delovno mesto
direktor PSVZ (m/ž)
Za direktorja PSVZ (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter smisel za poslovnost in delo z ljudmi.
K pisni prijavi morajo kandidati/ke priložiti življenjepis in pisna dokazila o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (o stopnji in vrsti izobrazbe, o delovnih izkušnjah in o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva, o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda) ter svoj program in vizijo dela zavoda.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandata.
Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval.
Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Svet CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, z oznako »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!«.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Svet CSS Škofja Loka 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti