Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 41010-0001/2018-1 Ob-1616/18, Stran 648
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08, 16/09, 13/18), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/17), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04, Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16, 13/18), Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16, 13/18) ter Letnega programa socialnega varstva Občine Kanal ob Soči za obdobje 2018, Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2018
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks 05/39-81-223, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture (postavka 4180130) 54.850,00 EUR,
– na področju mladinske kulture (postavka 4180140) 2.819 EUR,
– na področju športa (postavka 4180230) 56.280,00 EUR,
– na področju turizma (postavka 4140080) 24.850,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij (postavka 4200120) 24.000,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 17.875,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij (postavka 4180200) 4.175,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (postavka 4180210) 10.800,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (postavka 4180270) 2.900,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 11. 4. 2018 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 39-81-200).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje v 10 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Kanal ob Soči 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti