Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

Št. 430-676/2017/40(15131-20) Ob-1609/18, Stran 623
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izid javnega razpisa, št. 430-676/2017, za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, objavljenega 18. 8. 2017 v Uradnem listu RS, št. 44/17, pod objavo Ob-2814/17, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika
Na podlagi 5. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 5/17) ter Odloka o ustanovitvi Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (Uradni list RS, št. 11/17) je bil ustanovljen Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je s 1. 6. 2017 od Ministrstva za notranje zadeve prevzel v upravljanje obstoječi Azilni dom, njegove izpostave ter integracijske hiše in nastanitvene centre, ustrezne naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov.
Zaradi prenosa pristojnosti iz zgoraj navedenega drugega in tretjega odstavka ter na podlagi 122. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1, 64/16 odl. US – v nadaljevanju OZ) se je postopek javnega razpisa izvedel na Ministrstvu za notranje zadeve, pogodba z izbranim prijaviteljem pa bi se sklenila z Uradom Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so nastanjeni v azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta vsebinska sklopa:
– vsebinski sklop 1: Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija;
– vsebinski sklop 2: Aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Projekt bi se pričel izvajati s 1. 1. 2018 in bi se izvajal do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bi bila ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.
3. Izid javnega razpisa, izbrani prijavitelj ter vrednost izbranega projekta: za izvedbo projekta po predmetnem javnem razpisu je izbrana vloga prijavitelja Človekoljubno dobrodelno društvo UP, v vrednosti 241.172,18 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se projekt financira: sredstva za izvedbo predmetnega projekta so zagotovljena iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti