Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

D 248/2017 Os-1147/18, Stran 609
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Koren Stanislavu, rojenemu 10. 5. 1957, nazadnje stalno stanujočemu Črešnjevec ob Bistrici 18, Bistrica ob Sotli, umrlem 28. 7. 2017, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 29. 11. 2017 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem III. dednega reda, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Koren Stanislavu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Koren Stanislavu, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem III. dednega reda po pokojnem Koren Stanislavu se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče III. dednega reda v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 11. 2017