Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

II P 863/2016 Os-1355/18, Stran 609
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 27. 12. 2017, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP (Uradni list RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Simon Črnko, Ulica Markljevih 22, Maribor, ki jo zastopa Erik Kralj, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko Olgo Radoičič, 1200 Toms CT APT. 304, Glendale Heights, Illinois, ZDA, zaradi ugotovitve lastninske pravice, toženi stranki postavilo začasnega zastopnika odvetnika Ingmarja Bloudka, Trg Leona Štuklja 5/III, Maribor.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 2. 2018