Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

0293 I 393/2017 Os-1390/18, Stran 609
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Jožetu Lužar, EMŠO 0303971500452, Grünmarkt 16/2, Steyr, zaradi izterjave 12.434,98 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku z zadnjim bivališčem Grunmarkt 16/2, Steyr, se postavi začasni zastopnik in se za začasnega zastopnika imenuje Urban Seničar – odvetnik, Ulica v Zadrže 1, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Začasni zastopnik ima v postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 5. 1. 2018