Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

0085 I 487/2017 Os-1380/18, Stran 609
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Poloni Kidrič v izvršilni zadevi upnice Občine Laško, matična št. 5874505000, davčna št. 11734612, Mestna ulica 2, Laško, ki jo zastopa zak. zast. Franc Zdolšek, po odv. Mavri Roman – odvetnik, Trubarjeva ulica 21, Laško, zoper dolžnika Mersada Dedić, Širje 2, Zidani Most, ki ga zastopa zak. zast. Ferme Andreja – odvetnica, Ljubljanska cesta 6, Celje, zaradi izpraznitve nepremičnine, 14. novembra 2017 sklenilo:
Za začasno zastopnico dolžniku se postavi odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska cesta 6, Celje.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 11. 2017