Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Ob-1511/18, Stran 608
Likvidacijski upravitelj zavoda Inštitut za profesionalno prodajo – v likvidaciji, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja naslednje obvestilo in poziv upnikom:
1. Ustanovitelj zavoda Inštitut za profesionalno prodajo, Dimičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, je dne 13. 9. 2017 sprejel sklep o prenehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovan David Đukić, Dimičeva ulica 8, 1000 Ljubljana.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2017/32648 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad zavodom Inštitut za profesionalno prodajo – v likvidaciji.
4. Upniki zavoda Inštitut za profesionalno prodajo – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do zavoda v likvidaciji in jih s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Inštitut za profesionalno prodajo, Likvidacijski upravitelj David Đukić, Dimičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda Inštitut za profesionalno prodajo, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Inštitut za profesionalno prodajo – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj David Đukić