Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Št. 2153-11/2014/10(1324-03) Ob-1533/18, Stran 605
V register političnih strank se pri politični stranki Brezposelni in ogroženi Slovenije, s skrajšanim imenom BIO Slovenije, s kratico imena BIOS in s sedežem na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 1 a, ter z matično številko: 4066456000, vpiše sprememba statuta, sprememba imena v: Glas ljudstva, sprememba kratice imena v: GL, sprememba znaka, sprememba sedeža stranke v: Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68, sprememba zastopnika in sprememba programa stranke ter izbriše skrajšano ime BIO Slovenije. Znak Stranke stranke je reševalni obroč bele in rdeče barve. V sredini obroča je napisana kratica imena stranke: GL.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Gojko Stanič, roj. 15. 5. 1940, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Kraška ulica 12, Ljubljana.
Slika 1