Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018

Kazalo

Ob-1534/18, Stran 603
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstvenega doma Medvode, Statuta Zdravstvenega doma Medvode ter sklepa Sveta zavoda z dne 26. 2. 2018 razpisuje prosto delovno mesto
direktorja 
zdravstvenega doma za 4-letni mandat
Direktor opravlja zadeve s svojega delovnega področja 24 ur tedensko, preostali delovni čas lahko opravlja delo na drugem ustreznem delovnem mestu v ZD Medvode ali pri drugem delodajalcu.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri (prednost imajo zdravniki s področja primarnega zdravstvenega varstva),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu,
– izpolnjevanje pogojev nekaznovanosti.
Pisne ponudbe z
– dokazili o izpolnjevanju pogojev (potrdilo o končani univerzitetni izobrazbi medicinske smeri, licenco Zdravniške zbornice, izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti),
– izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje svetu zavoda ZD Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc,
– kratkim življenjepisom in
– programom dela oziroma razvoja ZD
naj kandidati pošljejo do 16. 3. 2018 na naslov: Zdravstveni dom Medvode, Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode (Za razpisno komisijo).
O izboru bomo kandidate pisno obvestili.
Svet zavoda Zdravstvenega doma Medvode