Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

N 159/2017 Os-1071/18, Stran 209
V nepravdni zadevi predlagateljice Adrijane Pihler, Lorbekova ulica 14, Limbuš, ki jo zastopa Avguštin Vuk, odvetnik v Ljubljani, zaradi razveljavitve zemljiškega pisma št. 114/2013, ki ga je dne 3. 5. 2013 izdalo Okrajno sodišče v Mariboru in po katerem:
– se to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga) Nikolaju Pauku, rojenem 28. 11. 1973, Partizanska cesta 6, Maribor in se prenaša po odredbi.
– Zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma je upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine – imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 15574568 in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine terjatve 458.000,00 EUR od zapadlosti te terjatve do odpoklica.
– To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene nepremičnine.
– Zemljiško pismo je bilo z indosamentom z dne 21. 6. 2013 prenešeno na Nika Pauka, rojenega 23. 3. 1968, Koroška cesta 217, Kamnica, od Nika Pauka pa dne 10. 8. 2015 indosirano na Adrijano Pihler, rojeno 10. 3. 1976, Lorbekova ulica 14, Limbuš.
Sodišče poziva morebitne osebe, ki razpolagajo z zemljiškim pismom, da ga v roku 60 dni predložijo sodišču.
Zoper predlog za razveljavitev se lahko ugovarja v roku 60 dni od dneva objave tega oklica. Upravičenci iz listine morajo priglasiti svoje pravice iz listine (zemljiškega pisma) v roku 60 dni od dneva objave tega oklica.
Listina se bo razveljavila, če v določenem roku 60 dni ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 1. 2018

AAA Zlata odličnost