Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

VL 81328/2017 Os-1152/18, Stran 208
V izvršilni zadevi upnika K2 finance & Kamrca nepremičnine, izterjava in pravno svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Kac in odvetniki o.p. d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor, zoper dolžnika Krekova družba za storitve, trgovino, posredništvo d.o.o., Partizanska cesta 5, Maribor, zaradi izterjave 9.272,00 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 81328/2017 z dne 15. 9. 2017 in zapisnika o rubežu nepremičnine izvršitelja Matjaža Požara z dne 5. 12. 2017, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer: lokal št. 4A v izmeri 99,27 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti stanovanjske stavbe št. 1328, k.o. 678 – Spodnje Radvanje, na naslovu Ul. Staneta Severja 5B, Maribor, v izključni lasti dolžnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 2018

AAA Zlata odličnost