Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

1659 I 11/2017 Os-1151/18, Stran 208
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni zadevi upnice Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki jo zastopa Odvetniška družba Zobarič, d.o.o., o.p., Ferrarska ulica 12, Koper, zoper dolžnika Edvarda Tršavec, nazadnje stanujoč Allison Avenue 239, CA K2B 5B9, Ottawa, Kanada, zaradi uveljavitve nedenarne terjatve, dolžniku Edvardu Tršavcu na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku s sklepom I 11/2017 z dne 19. 12. 2017, ki je postal pravnomočen dne 13. 1. 2018, postavilo začasno zastopnico odvetnico Katarino Juvančič Kogej, Ljubljanska cesta 1, Rakek.
Začasna zastopnica bo dolžnika v postopku zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 16. 1. 2018

AAA Zlata odličnost