Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1170/18, Stran 198
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, na podlagi sklepa z dne 18. 1. 2018 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole 
Datum objave: 26. 1. 2018
Datum poteka: 9. 2. 2018.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedila: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote VSŠ zavoda ŠC PET.
Predviden začetek dela bo 1. 6. 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Obvezna dokazila:
– o izobrazbi,
– o veljavnem nazivu predavatelja višje strokovne šole,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o pedagoško-andragoški izobrazbi (če študijski program za pridobitev izobrazbe ni vključeval pedagoško-andragoške izobrazbe),
– o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo iz kazenske evidence in
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Višje strokovne šole«.
Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja Višje strokovne šole kot organizacijske enote zavoda ŠC PET (drugi odstavek 58. člena ZOFVI) za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Prijava bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Nepopolne prijave na razpisano delovno mesto bodo zavrnjene.
Kandidati/-ke bodo o izbiri obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti