Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1161/18, Stran 197
Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, Žalec, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa 3. seje Sveta zavoda II. Osnovne šole Žalec z dne 26. 9. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (M/Ž)
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ce se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Delovno razmerje se bo sklenilo za določen čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, ki je lahko pridobljeno v roku enega leta po začetku mandata,
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2023,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec, Šilihova 1, 3310 Žalec, s pripisom »Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo še zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Svet zavoda II. Osnovne šole Žalec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti