Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1159/18, Stran 197
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 5. korespondenčne seje Sveta zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, dne 27. 9. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Slovenj Gradec za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), in sicer:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izobrazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje strokovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, pedagoški andragoški izobrazbi, in druga dokazila o: strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),
– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOVFI),
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje (58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 9. 2018. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni delovni čas.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet Šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti