Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

O 608/74 Os-2969/17, Stran 131
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 28. 4. 1974 umrlem Tomše Francu, sinu Blaža in Marije, roj. Pesek, roj. 29. 3. 1897, preužitkarju, samskem, drž. RS in JUG, nazadnje stan. Starše 43, Starše, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku morebitni potomci zap. brata Janeza Tomšeta, roj. 28. 9. 1899 v Staršah oziroma dediči III. dednega reda (tj. zap. bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci) neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva morebitne potomce zap. brata Janeza Tomšeta oziroma dediče III. dednega reda neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju pod opr. št. O 608/1974.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 2017