Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 030-0012/2014(132) Ob-1102/18, Stran 124
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, na osnovi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta Razpolaganja z nepremičnim premoženjem z dne 5. 12. 2017, objavlja
javno ponudbo 
o prodaji komunalno opremljenega stavbnega zemljišča 
za prodajo gradbene parcele za gradnjo večstanovanjskega objekta (stolpiča) v Spodnjih Prelogah v k.o. 1105 – Škalce po Odloku o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge (Uradni list RS, št. 62/06).
Opis nepremičnin:
Gradbena parcela se nahaja na obrobju mesta Slovenske Konjice v naselju Spodnje Preloge v novo nastajajočem naselju. Prodaja se naslednja parcela:
1. Stolpič 5
Komunalno opremljeno stavbno zemljišče v Slovenskih Konjicah, parc. št. 1771, 1772/2 in 1772/3, vse k.o. 1105 – Škalce, v skupni površini 1094 m. Vrednost navedenih nepremičnin znaša 96.992,42 EUR z vključenim 22 % DDV.
2. Urejenost
Parcela je komunalno urejena s primarnimi komunalnimi vodi (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija, cesta, telefon, plin, parkirišča) in v njej so zajeti tudi stroški komunalnih naprav.
Pogoji javne ponudbe:
1. Zemljišča se prodaja po načelu videno – kupljeno.
2. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. V izklicni ceni je zajet 22 % DDV, ki ga plača ponudnik oziroma kupec.
3. V ceni kupnine sta pri Stolpiču 5 zajeti tudi parc. št. 1772/2 in 1772/3, obe k.o. 1105 – Škalce, v skupni površini 260 m2. Omenjeni parceli sta zemljišče, na katerih se nahaja zgrajena komunalna infrastruktura in na njih so predvidena parkirišča. Navedeni parceli se ne preneseta v last ponudnika oziroma kupca oziroma kasneje lastnikov stanovanj, temveč ostaneta v lasti Občine Slovenske Konjice, ki bo zato izdala kupcu oziroma investitorju vsa potrebna soglasja, služnosti, ki so potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja.
4. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec.
5. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.
6. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo komunalno opremljenega stavbnega zemljišča v Spodnjih Prelogah«.
7. Komisija pri Občini Slovenske Konjice bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike.
8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slovenske Konjice pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti