Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2018 z dne 19. 1. 2018

Kazalo

Št. 5442-414/2017 Ob-1150/18, Stran 85
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) in spremembe odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 3032-83/2015/50 za javni razpis z dne 18. 1. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
popravek 
javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«
1. V javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 75/17 dne 22. 12. 2017, se v točkah:
a. »2.3. Cilj javnega razpisa« v drugem odstavku, kjer je naveden način delitve sredstev po regijah, besedilo »20,83 % za vzhodno kohezijsko regijo in 79,17 % za zahodno kohezijsko regijo« nadomesti z besedilom »22,81 % za vzhodno kohezijsko regijo in 77,19 % za zahodno kohezijsko regijo«. V tretjem odstavku, kjer je naveden cilj javnega razpisa, se besedilo »Cilj javnega razpisa je zaposlitev 96 učiteljev začetnikov, 20 v vzhodni in 76 v zahodni kohezijski regiji« nadomesti z besedilom »Cilj javnega razpisa je zaposlitev 114 učiteljev začetnikov, 26 v vzhodni in 88 v zahodni kohezijski regiji«.
b. »5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis«, kjer je v prvem odstavku opredeljena višina sredstev, besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.887.840,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2018 naslednja:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 430.560,00 EUR, od tega:
– 344.448,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 86.112,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 1.457.280,00 EUR, od tega:
– 1.165.824,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 291.456,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Znižanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«
2. V skladu s tem popravkom se uskladi tudi razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.
3. Ta popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti