Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

D 210/2016 Os-3742/17, Stran 75
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Karolini Azzoni, roj. Kovačič, roj. 29. 9. 1897, hčerki pokojnega Antona in Jožefe Kovačič, oba iz Vremskega Britofa 10, z zadnjim prebivališčem Via Garetti 7, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo in se je kot datum njene smrti določil 30. 9. 1967.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2017