Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

D 209/2016 Os-3741/17, Stran 75
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Pavli Dellepiane, roj. Kovačič, roj. 26. 1. 1910, hčerki pokojnega Antona in Jožefe Kovačič, oba iz Vremskega Britofa 10, z zadnjim prebivališčem Serce Riccio, S. Capriano 16, Genova, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki je bila razglašena za mrtvo in se je kot datum njene smrti določil 27. 1. 1980.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2017