Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

D 155/2016 Os-3740/17, Stran 75
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Jožefi Kovačič, roj. 9. 9. 1871, ki je umrla 26. 3. 1963, z zadnjim stalnim prebivališčem Vremski Britof 10, 6217 Vremski Britof, v zemljiški knjigi je vpisana kot Jožefa Kovačič, roj. Hreščak, Vremski Britof 16 (10), 6217 Vremski Britof.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustničinih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 12. 2017