Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

D 260/2017 Os-3714/17, Stran 73
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Frančiški Onič, roj. Rus, hčerki Janeza, roj. 12. 10. 1900, nazadnje stanujoči Gosposvetska 38, Maribor, umrli 8. 10. 1990, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. prvega in drugega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, sodišču pa ni uspelo ugotoviti ali obstajajo po zap. kakšni dediči, t. i. tretjega dednega reda (torej zap. tete in strici oziroma bratranci in sestrične), ki bi prišli v poštev za dedovanje po njej. Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 20. 12. 2017