Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018

Kazalo

I 87/2017 Os-3676/17, Stran 72
Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, zoper dolžnika Alana Antih, Steletova ulica 6, Ljubljana, zaradi izterjave 14.673,33 EUR s pripadki, sedaj neznanega bivališča v tujini, na podlagi določbe prvega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Alanu Antihu postavilo začasnega zastopnika Ivana Kokošina Fona, odvetnika v Tolminu, Trg maršala Tita 7.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tej izvršilni zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 12. 2017

AAA Zlata odličnost